Thẻ: trường học

Những Nhiệm Vụ Trọng Tâm Ngành Giáo Dục Của Hà Nội Năm 2018

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị 16 / CT-UBND ngày 30 tháng 10 về những nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục trong năm học 2017-2018.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện những nội dung sau đây:

  • Tiếp tục rà soát, bổ sung, sắp xếp lại mạng lưới các cơ sở giáo dục, đào tạo đạt chuẩn, đảm bảo chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; tăng cường đào tạo, nâng cao chất lượng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục theo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, định hướng theo tiêu chuẩn quốc tế về hội nhập;
  • Chú ý phát triển các sinh viên xuất sắc ở cấp quốc gia và quốc tế, đồng thời nâng cao chất lượng của tất cả học sinh; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức tuân thủ pháp luật, lao động, tình yêu tự nhiên và bảo vệ môi trường cho sinh viên, ngăn chặn và kiểm soát tội phạm xã hội, các vấn đề xã hội và bạo lực học đường;
  • Khởi động chương trình giáo dục thí điểm về việc cung cấp cả bằng trung học và trình độ Cambridge International A ở trường trung học Chu Văn An (Hà Nội); tổng hợp kết quả, đánh giá mô hình và áp dụng nó ở các trường khác ở Hà Nội; tổ chức các cuộc thi cho sinh viên xuất sắc với sự tham gia của sinh viên quốc tế tại Hà Nội;
  • Tiến hành cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục, hoạt động dạy và học; tăng cường phân cấp trong lĩnh vực giáo dục, phấn đấu tự chủ và tự chịu trách nhiệm để thực hiện nhiệm vụ giáo dục; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ vi phạm, xác định trách nhiệm của lãnh đạo, bảo đảm tính nhất quán, hiệu quả quản lý nhà nước; thực hiện đúng quy định về doanh thu, chi phí và dạy kèm tại Hà Nội.

Các sở, cơ quan và đơn vị thành phố phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đầu tư trang thiết bị trường học và trang thiết bị giảng dạy, giải quyết các vấn đề về biên chế, chính sách và ngân sách, trật tự của các trường học, phổ biến pháp luật và các vấn đề khác liên quan đến giáo dục và đào tạo.

Uỷ ban nhân dân các quận,  huyện phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục và các cơ sở giáo dục ở Hà Nội thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018, tiến hành thanh tra, kiểm tra, sửa chữa và ngăn ngừa hành vi xấu, xử lý nghiêm các đơn vị giáo dục vì vi phạm của họ, đặc biệt là vi phạm về doanh thu, chi phí, dạy kèm và đạo đức của giáo viên.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã cũng cần hướng dẫn quy hoạch mạng lưới trường học theo quy hoạch giáo dục của Hà Nội, phân bổ giáo viên theo nhu cầu và theo đúng quy định, sử dụng nguồn nhân lực hiện tại cũng như nguồn lực vật chất hiệu quả.

 

Video: Nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục thủ đô trong năm học 2017-2018

No Comments